Drift af infrastruktur

Igennem moderne cloud teknologier tilbyder vi drift af din virksomheds IT på både klient og server siden.

 

Vi tilbyder 100% drift på de fleste af din virksomheds services, mens vi på andre services er afhængige af jeres interne IT ressourcer eller andre eksterne leverandører.

 

Når din virksomhed tegner en driftskontrakt med os, frigives interne ressourcer til andre IT opgaver, som bidrager mere effektivt til virksomhedens digitalisering og innovation.

 

Mange outsourcing leverandører baserer deres services på ekstra manpower, men i det øjeblik der involveres mennesker risikerer du, at processer ikke bliver fulgt, og der opstår svingende kvalitet i det ønskede output.

 

Med Automize som outsourcing partner er mange standard processer baseret på automatisering, så du altid er 100% sikker på, at processen bliver fulgt, og at kvaliteten altid er den samme. Yderligere er vi langt billigere end konventionelle outsourcing firmaer, da vi ikke behøver den samme mængde medarbejdere til at drifte IT komponenterne.

 

Vi stiller en portal til rådighed, hvor du kan se historikken på alle de komponenter, vi drifter for dig. Yderligere vil du kunne oprette sager og forespørgsler til os direkte i portalen, så der ikke er risiko for, at kritiske informationer eller handlinger går tabt i kommunikationen. Du vil hele tiden kunne se, hvor langt din sag er i processen.

 

Ud over drift af dine IT komponenter, giver vi dig mulighed for at abonnere på vores øvrige løsninger Server Lifecycle Management, User Lifecycle Management, Asset Lifecycle Management og Infrastructure Insight, så du kan få endnu mere gavn og udbytte af dine allerede eksisterende systemer.

 

Den løbende dialog mellem dig og os giver mulighed for, at vi kan være på forkant med udviklingen, og fremkomme med løbende forbedringsforslag til din IT infrastruktur. Dermed udnytter du dine investeringer optimalt og holder dine omkostninger maksimalt nede. Der giver dig ressourcer til investeringer i fremtidens IT, og dermed din virksomhed en konkurrencefordel.