fbpx

User Lifecycle Management

Forkort leveringstiden af nye servere, eliminer fejlkonfigurationer, opnå transparent rapportering og overdragelse af arbejdsopgaver
til nye medarbejdere. Få en proaktiv og præventiv vedligeholdelsesproces og skab højere produktivitet og indtjening i hele virksomheden
ved at frigøre ressourcer til andre opgaver og minimere IT-driftsomkostningerne.

Mål

At optimere tiden det tager for at en bruger har adgang til de systemer han har behov for.

Udfordringen:

Ofte oplever vi at når en bruger starter hos en virksomhed, så går de første par uger med at få adgang til de forskellige systemer som påkræves i hans arbejde. Det betyder masser af tabt tid for virksomheden, for ikke at nævne frustrationer hos brugeren og ekstra arbejde i IT.

Hvis brugeren under hans ansættelse får brug for nye rettigheder, kan det være en lang og besværlig procedure, da det ofte styres manuelt.

Hvis brugeren under ansættelsen får et nyt job i samme virksomhed, som kræver nye rettigheder, oplever vi tit, at han beholder de gamle rettigheder. Dvs. at brugeren har adgang til mere end, hvad der er påkrævet, dette kan være en potentiel sikkerhedsrisiko.

Når brugeren på et tidspunkt ikke længere er hos virksomheden, skal brugeren nedlægges. Vi ser ofte, at det ikke sker. Det betyder at brugerens konti stadig kan være aktive og derfor en sikkerhedstrussel. Men det betyder også, at der kan være meget data som gemmes i for lang tid. Det koster penge ifm. storage og er derfor en uhensigtsmæssighed.

Yderligere ser vi også, at brugeren er oprettet i flere forskellige systemer, så kun nogle af brugerens konti bliver slettet.

 

Løsningen:

Ved implementering af User Lifecycle Management sikres en standardiseret metode til at oprette nye brugere, vedligeholde brugere og til sidst nedlægge brugere.

Ved at forankre processerne i et User Lifecycle Management flow, tvinger man forretningen til at indtaste de nødvendige stamdata på en bruger. Disse data kan bruges i mange systemer til oprettelse og styring af brugeren. F.eks. kan en given afdeling afspejle en specifik rolle, som giver adgang til alle de systemer, der er nødvendige for personer i netop den afdeling. Det gør det let for brugere at flytte mellem forskellige afdelinger, da det blot er en ny rolle brugeren skal have.

Når man har dette datagrundlag, bliver det langt lettere at automatisere, da informationerne er tilgængelige via de samme metoder.

Eksisterende brugere skal struktureres på samme måde, her er man så nødt til at spørge forretningen om de informationer som mangler.

I sidste ende har man et komplet brugeroverblik. Når dette er på plads, er det bare at sætte sig ned, og begynde at automatisere vedligeholdelse af brugere.

Ved at automatisere brugervedligeholdelse, kan man reducere den bemanding, der skal til for at håndtere bruger requests. Igennem selfservice portaler, kan brugeren selv rekvirerer rettigheder, og disse vil blive tildelt brugeren, hvis requesten bliver approved. Det betyder, at der ikke er nogen IT hænder, der skal stå til rådighed.

Det samme gælder, når en bruger skal nedlægges, alle data er til rådighed, vi ved hvilke systemer brugeren er oprettet i, og hvad brugeren har adgang til. På den måde er det let at rydde op i de gamle data, hvilket kan betyde massive besparelser på licenser og storage.