fbpx

Server Lifecycle Management

Forkort leveringstiden af nye servere, eliminer fejlkonfigurationer, opnå transparent rapportering og overdragelse af arbejdsopgaver
til nye medarbejdere. Få en proaktiv og præventiv vedligeholdelsesproces og skab højere produktivitet og indtjening i hele virksomheden
ved at frigøre ressourcer til andre opgaver og minimere IT-driftsomkostningerne.

Mål

Server Lifecycle Management går i sin enkelthed
ud på at spare intern IT tid og på samme tid blive mere
agil ud mod forretningen.

Udfordringen:

Ofte møder vi IT-afdelinger, der har ansvaret for en større serverpark, og hvis man spørger, hvad en specifik server har af funktion, hvem der er kontaktperson, eller hvornår den må vedligeholdes, så tager det ofte lang tid at finde informationerne. Den manglende gennemsigtighed gør, at der bruges meget tid på at finde frem til informationen, da man ofte skal ud at spørge forretningen. Manglende overblik over hvornår hvilke servere må køre vedligeholdelsesjobs, kan i sidste ende være årsag til katastrofale fejl.

En anden vigtig detalje, som ofte mangler, er at IT-afdelinger tænker servere og ikke services. En service kan indeholde én eller flere servere. En service er den, der bliver brugt af forretningen, og det er derfor vigtigt, at man mapper hver enkelt server til en service. Dermed kan man måle på servicen som helhed, fremfor den enkelte server. Man taler om at være ”service aware” fremfor ”server aware”.

Løsningen:

Ved implementering af Server Lifecycle Management sikres en standardiseret metode til at oprette nye servere, vedligeholde servere og til sidste nedlægge servere.

For at forankre processerne i et Server Lifecycle Management flow, tvinger man forretningen til at se andet end den server, som man bestiller. Som bestiller finder man f.eks. ud af, hvor meget det koster at bestille en server, og hvad det koster at drive den pr. måned. Det er der ikke mange, der tænker på, og allerede her kan man reducere kraftigt på de omkostninger, der er i forbindelse med indkøbet af en ny server. Det er muligt at reflektere over behovet og måske bestille en mindre server end først tiltænkt.

Ved at strukturere den måde servere bliver bestilt på, så er man altid sikker på, at man har de informationer, der skal til for at drive serveren. Når man har dette datagrundlag, bliver det langt lettere at automatisere, da informationerne er tilgængelige via de samme metoder.