Server Lifecycle Management

Mål

Server Lifecycle Management går i sin enkelthed ud på at spare intern IT tid og på samme tid blive mere agil ud mod forretningen.

 

Udfordringen

Ofte møder vi IT-afdelinger, der har ansvaret for en større serverpark, og hvis man spørger, hvad en specifik server har af funktion, hvem der er kontaktperson, eller hvornår den må vedligeholdes, så tager det ofte lang tid at finde informationerne. Den manglende gennemsigtighed gør, at der bruges meget tid på at finde frem til informationen, da man ofte skal ud at spørge forretningen. Manglende overblik over hvornår hvilke servere må køre vedligeholdelsesjobs, kan i sidste ende være årsag til katastrofale fejl.

 

En anden vigtig detalje, som ofte mangler, er at IT-afdelinger tænker servere og ikke services. En service kan indeholde én eller flere servere. En service er den, der bliver brugt af forretningen, og det er derfor vigtigt, at man mapper hver enkelt server til en service. Dermed kan man måle på servicen som helhed, fremfor den enkelte server. Man taler om at være ”service aware” fremfor ”server aware”.

 

Løsningen

Ved implementering af Server Lifecycle Management sikres en standardiseret metode til at oprette nye servere, vedligeholde servere og til sidste nedlægge servere.

 

For at forankre processerne i et Server Lifecycle Management flow, tvinger man forretningen til at se andet end den server, som man bestiller. Som bestiller finder man f.eks. ud af, hvor meget det koster at bestille en server, og hvad det koster at drive den pr. måned. Det er der ikke mange, der tænker på, og allerede her kan man reducere kraftigt på de omkostninger, der er i forbindelse med indkøbet af en ny server. Det er muligt at reflektere over behovet og måske bestille en mindre server end først tiltænkt.

 

Ved at strukturere den måde servere bliver bestilt på, så er man altid sikker på, at man har de informationer, der skal til for at drive serveren. Når man har dette datagrundlag, bliver det langt lettere at automatisere, da informationerne er tilgængelige via de samme metoder.

 

De eksisterende servere skal struktureres på samme måde, og de nødvendige data skal indhentes i forretningen én gang for alle. Herefter sørger Server Lifecycle Management for kontinuiteten i det videre forløb.

 

I sidste ende har man et komplet systemoverblik, som indeholder alle servere. Når dette er på plads, kan man begynde at automatisere vedligeholdet af serverne. Ved at automatisere vedligeholdet af serverne, kan man reducere den bemanding, der skal til for at overvåge en eventuel større udrulning af software. Det kunne f.eks. være Microsoft servere, der skal patches.

 

Det samme gælder, når en server skal nedlægges. Man kan hurtigt slå op, hvem der skal spørges og hvordan en server måtte have afhængigheder til andre servere, eller omvendt.

 

Alt i alt bliver dette et opslagsværk, hvor man ikke skal ud at lede efter informationer, og man får et fantastisk datagrundlag for at kunne automatisere vedligeholdelsesopgaverne på serverne.

 

Lidt mere om de enkelte faser:

Bestilling af en ny server. Dette foregår ved at en bruger går ind i en Service portal og trykker bestil server, og her bliver guidet igennem hvilke ting IT skal have at vide for at kunne levere den ønskede server. Når han sender hans bestilling, kan den godkendes af hans chef og først derefter kommer bestillingen ned til IT, som så validere bestillingen og til sidst godkender den. Når bestillingen er godkendt, starter et automatisk flow, som opretter serveren ud fra de oplysninger, som er blevet angivet i bestillingen.

 

Dette giver følgende fordele:

 • Standardiseret metode til serverbestilling og oprettelse
 • Hurtigere time-to-market
 • Færre fejl
 • Mindre gentagelser af det samme stykke arbejde
 • Højere produktivitet
 • Bedre kvalitet
 • Mindre omkostning til at bringe nye servere i spil
 • Bedre rapportering igennem hele processen
 • Bedre kommunikation mellem IT og forretningen
 • IT skal bruge mindre tid på nye servere

 

Vedligeholdelse af servere. Da en server altid udfører eller er en del af en service, så taler man om vedligeholdelse af servicen frem for serveren. Dette kan være en kompliceret proces, da de servere, som er en del af servicen, kan have afhængigheder til hinanden.

 

Ved Server Lifecycle Management defineres hvordan en service skal vedligeholdes, samt hvilke afhængigheder der er mellem de forskellige servere. Dette danner grundlag for automatisering af vedligeholdelsen af servicen.

 

Dette betyder at IT ikke længere skal vedligeholde serverne i en given service, dette kan gøres automatisk, eller semi-automatisk.

 

Dette giver følgende fordele:

 • Standardiseret metode til at vedligeholde servere
 • Færre fejl
 • Mindre gentagelser af det samme stykke arbejde
 • Højere produktivitet
 • Bedre kvalitet
 • Mindre omkostning til at vedligeholde serveren
 • Bedre rapportering igennem hele processen
 • Bedre kommunikation mellem IT og forretningen
 • IT skal bruge mindre tid på vedligeholdelses opgaver
 • Overholder ITIL change og approval discipline

 

Nedlæggelse af en server. Ved nedlæggelse af en server sikres at de rigtige mennesker godkender nedlæggelsen før serveren faktisk bliver fjernet. På samme tid sikres at der tages stilling til diverse spørgsmål, som kan have indflydelse på serverens data. F.eks. hvor lang tid backup data skal gemmes.

 

Ud over det, så sikres der, at alle relationer til serveren fjernes, dette giver en langt mere ”ren” infrastruktur, som vil være lettere at drifte.

 

Dette giver følgende fordele:

 • Standardiseret metode til at nedlægge servere
 • Færre fejl
 • Et renere server miljø
 • Mindre gentagelser af det samme stykke arbejde
 • Højere produktivitet
 • Bedre kvalitet
 • Bedre rapportering igennem hele processen
 • Sikring af historiske data
 • Bedre kommunikation mellem IT og forretningen

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om Server Lifecycle Management, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformula, som du finder her.

Er din virksomhed klar til den digitale transformation?

Få et gratis IT-infrastruktur
assessment

JA TAK, jeg vil gerne kontaktes og høre mere!