fbpx

Infrastructure Insights

Forkort leveringstiden af nye servere, eliminer fejlkonfigurationer, opnå transparent rapportering og overdragelse af arbejdsopgaver
til nye medarbejdere. Få en proaktiv og præventiv vedligeholdelsesproces og skab højere produktivitet og indtjening i hele virksomheden
ved at frigøre ressourcer til andre opgaver og minimere IT-driftsomkostningerne.

Mål

At skabe samlet overblik over de vitale komponenter som en serverleverance består af, herunder backup, overvågning, antivirus, Configuration Management, Active Directory, Content Management Database.

Udfordringen:

IT-afdelingen har som regel dedikerede teams, der arbejder med specifikke områder. Eksempelvis et team, der sikre, at der bliver taget backup af virksomhedens servere. Teamet har et eller flere backupsystemer, hvor de holder øje med, at de servere de kan se i systemet får taget backup. Fejler installationen af backupprogrammet på en ny server, eller det bliver glemt, så vil serveren ikke være kendt i backupsystemet. Virksomheden har nu en server, der ikke bliver taget backup af, hvilket betyder, at såfremt denne server bryder ned, så kan data ikke genskabes.

Andre udfordringer kan være, at overvågningsteamet ikke kender alle servere i systemet, og der dermed ikke sker nogen vedligeholdelse af de ukendte servere. Her øges risikoen for skadelig indtrængen udefra, virus og andre skadevoldende angreb.

Dette er potentielt meget kritisk og kan koste store summer i tabt forretning og konkurrenceevne.

 

Løsningen:

Infrastructure Insights skaber overblikket ved at krydstjekke alle systemer, og alle afvigelser bliver registreret, så en proaktiv og præventiv indsats bliver mulig. Backupteamet vil altid være sikker på, at der foretages backup af alle servere, overvågningsteamet har styr på samtlige servere i systemet, og kan foretage deres forebyggende arbejde med at holde alle servere ajour med de seneste opdateringer. Infrastructure Insights vil altid vise status i real time, og såfremt der opdages en afvigelse, vil denne blive registreret og det vil være beskrevet nøjagtig hvilken server, det drejer sig om.

Arbejdet med at identificere afvigelser er dermed minimeret, og Infrastructure Insights sikrer blandt andet meget højere driftsstabilitet og sikkerhed, hvilket kommer hele virksomheden til gode.

Infrastructure Insights leveres som en service, hvor Automize står for drift og vedligeholdelse af løsningen. Det betyder, at IT-afdelingen ikke skal afsætte ressourcer til at facilitere og drive løsningen. IT-afdelingen har adgang til et dashboard, hvor specifikke og dynamiske rapporter skaber overblik over den konkrete situation. Disse rapporter viser blandt andet udviklingen over tid, og hvordan trenden har udviklet sig for de enkelte management systemer.

Infrastructure Insights kan også omfatte servere, der ikke længere er i brug, og dermed bruges aktivt til at nedbringe omkostningerne til unødvendige licenser, kapacitet og timer forbrugt på uproduktivt arbejde.

Infrastructure Insights leveres på abonnement, hvor der afregnes pr. måned for det antal servere, der er omfattet af servicen.