fbpx

Asset Lifecycle Management

Forkort leveringstiden af nye servere, eliminer fejlkonfigurationer, opnå transparent rapportering og overdragelse af arbejdsopgaver
til nye medarbejdere. Få en proaktiv og præventiv vedligeholdelsesproces og skab højere produktivitet og indtjening i hele virksomheden
ved at frigøre ressourcer til andre opgaver og minimere IT-driftsomkostningerne.

Mål

Målet med Asset Lifecycle Management er at skabe ”real time” centralt overblik over
virksomhedens digitale enheder som f.eks. Pc’ere, Touchpads og SmartPhones.

Udfordringen:

Mange virksomheder mangler i dag overblik over, hvor mange digitale enheder de har i ”flåden”, hvem der er bruger og om en bruger har flere enheder. Det betyder, at der kan være enheder, der ikke er i brug, eller enheder, der ikke længere opfylder de behov, brugeren har. Denne overkapacitet og/eller forkerte match mellem enhed og bruger, har økonomiske konsekvenser. For det første betyder det, at der er bundet penge i udstyr, der reelt ikke er i brug, eller brugeren ikke kan udføre sine opgaver optimalt på grund af forkert eller forældet udstyr. Specielt på Pc’ere, hvor der ofte betales afgifter for diverse softwarelicenser, har det en negativ indflydelse på den samlede driftsøkonomi. I forbindelse med indkøb af hardware, købes der måske for meget eller forkert hardware, med risiko for, at det er forældet, før det kommer i brug.

Det skaber udfordringer for driften, når en computer i længere tid har været ubrugt. Det medfører en henvendelse til Sevice Desken, når brugeren ikke kan komme på netværket, og der skal bruges tid på at få computeren opdateret og på nettet igen.

Når en computer ikke er aktiv på netværket, men blot ligger gemt væk, bliver den ikke løbende opdateret. Det betyder, at det team der sikre, at virksomhedens computere altid er opdaterede, ikke kan overholde deres SLA’er (Service Level Agreements). Teamet kan se, at computeren ikke er opdateret, men de ved ikke hvor den er, eller hvem brugeren er. Det er ofte tidskrævende at udføre det detektivarbejde, der skal til for at finde computeren igen. Med mange digitale enheder i omløb, kan det blive en meget bekostelig proces.

Flere virksomheder har store lagre af Pc’ere, så de hurtigt kan udskifte enheder, eller stille en ny til rådighed for en ny medarbejder. En af udfordringerne med disse lagre er, at maskinerne installeres i bulks, og de vedligeholdes (opdateres) ikke i den periode, de ligger på lager, hvilket har samme konsekvenser som beskrevet tidligere. Det betyder også, at de computere, der er kommet først på lager, er dem, der kommer sidst ud til en bruger (FILA – First In Last Out). Har en computer således ligget for længe på lager, kan den ikke meldes på netværket, og der forgår tid med en opdatering.

I forbindelse med installering af computere kan der ske fejl, der nødvendigvis ikke opdages af teknikeren, der installere maskinen. Det betyder, at en ny medarbejder får en fejlbehæftet computer og efterfølgende henvender sig til Service Desken for at få fejlen udbedret.

 

Løsningen:

Asset Lifecycle Management skaber overblik over, hvem der har hvilke enheder tildelt. Det sker ved at have en proces for udlevering og returnering af enhederne. Bliver en enhed ikke registreret korrekt, vil ”real time” målingerne detektere dette og alarmere IT-teamet.

Asset Lifecycle Management giver mulighed for at danne rapporter over, hvor mange enheder der er udleveret, hvem der er brugeren, og hvor mange enheder en bruger har. IT-teamet har på denne måde konstant et overblik over alle enheder, hvem der har dem, og om brugerne har de rette enheder i forhold til det job/ansvar brugeren har.

Virksomheden kan optimere antallet af enheder og dermed nedbringe omkostningerne til digitalt udstyr betragteligt. Vores erfaringer viser, at der typisk er en besparelse på 5 – 10% på det samlede antal enheder.

Gennem overvågning af enhedens status sikres det, at driften ikke forsøger at vedligeholde enheder, der ligger på lager, og som ikke er på netværket.

En yderligere fordel ved at indføre Asset Lifecycle Management er, at FILA princippet bliver ændret til FIFO (First In First Out), således at de enheder, der er installeret først, også er dem, der kommer først i drift. Såfremt enheder er ved at nå en alder, hvor de ikke længere vil kunne komme på netværket, kan der opsættes regler der gør, at Service Desken får en opgave med proaktivt at få enheden på netværket, så en potentiel serviceopgave undgås.

Asset Lifecycle Management kan også overvåge installationen og klargøringen af enhederne, således at eventuelle fejlbehæftede enheder ikke bliver sat i drift (udleveret), hvilket igen sparer tid og penge.