fbpx

Lean IT

Udfordringer

Løsning

Fordele

Erfaring

I traditionelle forbedringsprojekter nedsættes en projektgruppe, som udarbejder nogle forbedringsforslag, som efterfølgende vurderes af en række interessenter. Forslagene vil herefter blive præsenteret for en styregruppe og/eller ledelsen i virksomheden, som dernæst træffer beslutninger om hvilke konkrete forbedringer, der skal implementeres. Dernæst starter projektholdet med at implementere og uddanne medarbejderne i virksomheden i de nye og forbedrede processer og arbejdsgange. Tidshorisonten for sådanne projekter er ofte adskillige uger eller måneder.

Lean IT står i kontrast til dette og her arbejder vi med såkaldte Kaizen Events, hvor en tværgående gruppe analyserer situationen, træffer beslutninger, tager handling og implementerer forbedringer. Et Kaizen Event tager typisk 3 – 4 dage og handler grundlæggende om at tage hurtig handling og straks lave forbedringer i et isoleret område.

Med Lean IT gentages disse events løbende således at virksomheden kontinuerligt kan forbedre sine IT processer. Det er vigtigt, at man fokuserer på små ændringer, som kan give en stor effekt, og at man accepterer, at målet ikke er, at implementere en perfekt løsning. Dermed opnås en agil proces, som giver en række fordele:

 • Eliminerer ventetid
 • Fjerner unødvendige processer og informationssøgning
 • Undgår unødvendige afbrydelser og forskellige arbejdsmetoder
 • Sikrer mod overservicering og projekter, der forædles ud over kundens behov
 • Identificerer hurtigere fejl og udvikler handlingsalternativer
 • Udnytter uudnyttet viden og skaber synergi

Dette giver virksomheden et meget konkret udbytte i form af:

 • Store besparelser på interne ressourcer
 • Forbedre produktiviteten og indtjeningen
 • Forbedrer konkurrenceevnen
 • Mulighed for at allokere medarbejdere til andre opgaver (sparer tid og penge)
 • Øger arbejdsglæden hos medarbejderne
 • Øger kundetilfredsheden

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan også bruge vores kontaktformular, som du finder her.